Juridik

Bostadsrätten är en boendeform som bygger på tre grundpelare

1. Lagen om ekonomiska föreningar
2. Den särskilda bostadsrättslagen
3. Föreningens egna stadgar

Alla som vill lära sig mer om bostadsrätt kan börja med att sätta sig in i ovanstående grunder. Lagtexterna kan du enkelt läsa här genom att klicka dig vidare på våra länkar (klicka på lagtexter i menyraden till vänster).

Stadgarna är som bekant ofta unika och skiljer sig från förening till förening. Styrelsen bör verka för att medlemmarna känner till de egna stadgarna, som är mycket viktiga för att boendet i bostadsrätt ska fungera på bästa sätt. 

Stadgar kan som bekant också ses över och ändras så att de passar den egna föreningen. 

När det gäller rättsfall och tvister i bostadsrätt så har de ökat markant på senare tid. Landets hyresnämnder tar sig an tusentals ärenden som berör bostadsrätt varje år. Men ibland är vissa föreningsfrågor så krångliga att de måste lösas i domstol. För att undvika fällor och fel är det bara kunskap som hjälper! Vi redovisar regelbundet vägledande rättsfall i våra tidskrifter men lägger inte längre ut dem här på hemsidan, där alla tidigare kunde ta del av dem kostnadsfritt.