Styrelsehandboken

Styrelsehandboken - en specialtidskrift för dig som jobbar i föreningens styrelse. Kommer i september/oktober varje år. 

Styrelsehandboken 2018 (Slut-ej längre i lager)

Ur innehållet:
Ta fram en underhållsplan för både teknik, juridik och ekonomi, "En förening har inget minne", av jurist Lars Tegelberg, "Sprid kunskapen till medlemmarna",  Ekonomin förändras med verkligheten,  En enkel skuldkvotsanalys hade kunnat rädda Brf Ida,
HSB Brf Örtagården-föreningen med superekonomi,  Den tekniska underhållsplanen ska vara begriplig för alla, Smalhiss eller utvändig hiss - nyheter på marknaden, Tvist i föreningen - låt hyresnämnden medla, Återblick: Trapphus gömde konstskatt, Tvingande förhandsavtal håller köpare som gisslan, Bostadsrättsutredningen skrotas?, Så kan matavfallet förvandlas till biogas, Kultur: Följ med till konstmuséet Artipelag, Förening vann tvist om  vattenskador,  Rättsfall: storstadsbor får tåla nya balkonger m.m.    

 

Styrelsehandboken 2017  (Slut-ej längre i lager)
 

Ur innehållet: 
Så kan ni räkna fram nyckeltalen - Bostadsrättsutredningen föreslår att nyckeltal ska bli obligatioriska i årsredovisningen. Vi visar hur ni själva kan ta fram dem. Konsumentskyddet fortfarande för dåligt - ett pantregister hade kunnat stoppa skurkarna. Stockholmsförening grundlurad av fastighetsskojare. Är likhetsprincipen död? Bostadsrättshavare tvingas riva uteplats.  Så beräknas 1/10-del - Bolagsverket nekade minoritet extrastämma. Rapport:  Andelshyresrätt nytt inslag i den svenska bostadsfloran. Rättsfall: Missad pant kostade  förening 1,5  miljoner.  Bostadsrättsutredningen - missad ansökan vid ombyggnad kan leda till förverkan. Special: INSIDE USA - Nya bostäder längs The High Line i New York. Från Obama till Trump - vår kontakt berättar.  HSB vänder helt om: ger enskilda medlemmar rätt till valfrfitt ombud och biträde i nya mönsterstadgar. Solenergi: Nya hybridpaneler ger både värme och el. M. M.