Styrelsehandboken

Styrelsehandboken - en specialtidskrift för dig som jobbar i föreningens styrelse. Kommer i september/oktober varje år. 

Styrelsehandboken 2016  
OBS: SLUTSÅLD. EJ LÄNGRE I LAGER!

Ny i styrelsen? Eller ni kanske bara vill lära er mer. Vårt nya temanummer innehåller massor av juridik och nyttig läsning för var och en som verkar som förtroendevald i sin förening.  
Ur innehållet: Styrelsearbetets grunder - Juridik BAS, MEDIUM & EXTRA,  Lagändringar 2016 - ett antal nya lagregler trädde i kraft 1 juli 2016 - vi redovisar alla, Förteckning över aktuella styrelsekurser,  Förslag om minskad avdragsrätt hot mot egna tillskott, Viktigt att utreda skador noggrant,
REPORTAGE: De bygger egna täppor på taket - och sänker avgiften till noll!,  Dags att rädda rören - senaste nytt om relining, Viktigt att spola rören regelbundet, Förening ville avhysa krävande medlem, "Inte tillåtet att riva bärande vägg", Att vara revisor - inte bara en lek med siffror, Vem beslutar - styrelse eller stämma? Rättsfall,  Frågor & Svar m.m.