Välkommen till tidningen Allt om Bostadsrätt

Välkommen till BoFakta Media & Förlag och tidningen Allt om Bostadsrätt. 

Tidningen ges ut i tre versioner: en Nyhetstidning och en Styrelsehandbok, båda avsedda för styrelsen, samt en Bostadsrättshandbok för dig som ska köpa eller redan bor i bostadsrätt. Läs mer om respektive publikation genom att klicka i menyn till vänster!

Anmäl er till vårt Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet BoNytt. Här får ni nyheter och information om bostadsrättsjuridik, ekonomi och fastighetsteknik först av alla direkt i mailen.

Klicka här och ange er mailadress så har Ni det första informationsbrevet inom kort.

Välkommen!

Viktigt att utreda en skada noggrant

Det viktigaste, men också oftast det svåraste, när en skada har inträffat i bostadsrätt är att utreda orsaken. Så länge det bara är fastigheten eller en enskild lägenhet som berörs uppstår i regel inga problem. 

Men om en skada omfattar både en eller flera lägenheter och byggnaden samtidigt, måste det hela utredas noggrant innan allt kan regleras. Och i bostadsrätt tillkommer de så viktiga stadgarna som ofta skiljer sig markant från förening till förening.

Köpare förlorade balkongrätt

En bostadsrättsförening har full kontroll över sin fastighet och behöver inte gå med på vilka önskemål som helst från sina medlemmar.

Nya lagregler 2016 - öppnar för styrelseproffs och utomstående på stämma

Regeringen föreslår ett antal ändringar i bostadsrättslagen (BRL) som, om de antas av Riksdagen, börjar gälla den 1 juli 2016. Bland annat ska kallelser och andra handlingar kunna skickas elektroniskt till medlemmarna, till exempel via dator och SMS, samtidigt som det blir lättare att ha icke medlemmar i styrelsen. Förutsättningen för att kunna tillämpa nyheterna är i de flesta fall att stadgarna ändras. Förslagen är en följd av ett antal större ändringar i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) som genomförs samtidigt.

Styrelsehandboken 2015 - Ny modell för årsredovisningen

En islossning är på väg i frågan om hur bostadsrättsföreningar ska redovisa inkomster och utgifter. Flera inflytelserika organisationer kräver att regeringen ändrar lagstiftningen för att göra redovisningen enklare,tydligare och konsumentvänligare. Förslagen har sina rötter i idéer som konsulten Peter Palm på Fastitia AB har fört fram i flera år - men ingen har lyssnat -hittills!

Nr 1-2015 Relining inget för dåliga rör

Skador på infodrade avloppsrör ersätts fullt ut endast av tre försäkringsbolag, Trygg Hansa, If och Brandkontoret,  det sistnämnda dock med förhöjd självrisk.  Andra bolag försäkrar visserligen rören, men ersätter inga följdskador, vilket t.ex. branschtidningen VVS-Forum redovisat i en artikel 2014.

Nr 4-2015 Ny HD-dom: Föreningen svarar alltid för genomgående kanaler

Det går inte att överföra underhållsansvaret för rör och ledningar på enskilda boende genom att ändra stadgarna i en bostadsrättsförening, inte ens om kanalen eller ledningen bara tjänar en lägenhet, så länge den går genom andra delar i fastigheten än den enskilda lägenheten.

Nr 2-2013 HD-dom: Omöjligt vinna mot byggande styrelse

Brf Kamelian i Borås har förlorat en tvist mot sin egen byggande styrelse i Högsta Domstolen. Det var i september 2007 som ägarna till Hökerums Bygg AB sålde mark till bostadsrättsföreningen,  som man alltså själv hade bildat. Därefter upprättades ett entreprenadavtal mellan parterna, så som normalt sker,  som innebar att företaget skulle bygga ett 70-tal lägenheter plus garage åt föreningen.

Nr 1-2013 20 år med Allt om Bostadsrätt

Vi gav ut vårt första nummer av Allt om Bostadsrätt i mars 1994.
Vi startade i en tid med stora ekonomiska påfrestningar på bostadssektorn, inte minst för bostadsrättsföreningar.
De statliga stöden var på väg bort, räntorna sköt i höjden och främst nyproducerade föreningar brottades med höga kostnader, osålda lägenheter och medlemmar som lämnade tillbaka sina bostadsrätter till föreningen.
Konkursvågen var ett faktum! Staten gjorde sitt bästa genom en särskild ”bostadsakut” som hjälpte till eller gick in och tog över.

Nr 4 2012 Misteln tog sin mats ur skolan

Efter åratal av strider med HSB Malmö tog Brf Misteln sin mats ur skolan och gick ur organisationen förra året – och har inte ångrat utträdet ett ögonblick! Arbetet inom föreningen löper smidigare och utgifterna har minskat. Samverkan med grannföreningar och bra enskilda förvaltare har tagit över. På väggen i föreningslokalerna vid Amiralsgatan i centrala Malmö hänger Sydsvenska Dagbladets löpsedel från den 11 maj 2007 i en glänsande aluminiumram:
”HSB ville utesluta frågvis förening”.

Nr 4 2012 Förening vann tvist om medlemskap

Riksbyggens Brf Helsingborgshus 49 vann tvisten om medlemskap  mot sin  tidigare medlem  Mattias Hammelfelt.
Bakgrunden beskrevs i  Allt om Bostadsrätt nr 2 - 2012.
Hammelfelt stämde i egenskap av säljare, vilket är unikt,  sin egen förening och krävde skadestånd för att de nekat medlemskap till tre olika köpare av hans bostadsrätt.
Han blev stående med sin tomma bostad och fick dubbla boendekostnader eftersom han själv redan köpt en annan bostadsrättslägenhet.

Sidor

Subscribe to Startsidan innehållsflöde